Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là cô y tá trẻ này cư xử tồi tệ và bạn phải có được họ trong thời gian đi học, sau đó nó phải có bữa ăn sáng, làm bài tập ở nhà và nhiều hơn nữa.