Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp các zombie để thoát khỏi con người chạy xung quanh nghĩa địa, thu thập tiền xu và nhảy trên chuột hoặc con dơi để tồn tại.