Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cứu động vật đã bị một tai nạn, sau đó bạn phải chữa trị cho họ như thể bạn là một bác sĩ thú y.