Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hazel muốn học bơi và chú của ông James nhu cầu giúp đỡ của bạn để dạy. Sử dụng phao nổi, vành và đồ chơi cho trẻ em không phải sợ các hồ bơi.