Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ăn mừng với Hazel và bạn bè của cô vào ngày Thánh Patrick. Trang trí nhà cho đảng, chuẩn bị trang phục và vui chơi.