Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hazel đang ngày càng già đi và cô giáo đang dạy cho cô và các bạn cô mùa, giúp họ học hỏi.