Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hazel giúp để chuẩn bị mọi thứ cho một bữa ăn ngoài trời buổi chiều ở nông thôn với gia đình của mình. Hãy chăm sóc em trai của bạn Matt cho các đường chuyền tuyệt vời.