Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy vui vẻ với Hazel trên một chuyến tham quan để xem cá heo tại các hồ cá, bạn cũng có thể bơi với họ và thưởng thức kỹ năng của họ trong chương trình.