Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hazel và anh trai cô phải chi tiêu trong ngày trong vườn ươm và bạn phải giúp giáo viên của bạn để chơi với họ, cung cấp cho họ thực phẩm và nhiều hơn nữa.