Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các Hazel ít có một giấc mơ đêm trước Giáng sinh, trong phải giúp Santa Claus để chuẩn bị quà tặng cho trẻ em.