Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các công chúa nhỏ Elsa nhu cầu giúp đỡ của bạn cho ngày đầu tiên của trường. Bạn cần phải tìm các đối tượng cho ba lô trong phòng của bạn, chọn quần áo cho ngày và cho vào thực phẩm túi.