Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp 'Baby Barbie' để tìm quần áo và các đối tượng cần thiết để làm một mùa hè ảnh chụp. Sau đó, bạn có thể chọn những bộ quần áo đẹp nhất, kiểu tóc vui vẻ hơn và các phụ kiện mà bạn thích.