Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

người bạn nhỏ của chúng tôi đã có một tai nạn chơi tennis và cần sự giúp đỡ của bạn để chữa lành. Hãy y tế băng bó cánh tay của mình, cho thuốc hoặc may vết thương của họ.