Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Barbie nhỏ đã đi học trở lại và nhu cầu giúp đỡ của bạn để lựa chọn một kiểu tóc mới. Tìm hiểu làm thế nào để làm điều này bằng cách làm theo các bước và sau đó bạn có thể xác nhận ngươi chính mình.