Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Barbie ít tìm thấy với Rudolf tuần lộc đã có một tai nạn, bạn phải giúp chữa lành nên ông có thể cung cấp quà Giáng sinh với ông già Noel.