Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho ba pinatas sinh nhật khác nhau. Bạn có thể làm cho burrito cổ điển, một con cú hay tuyết đông lạnh thông cảm.