Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc rửa các vật nuôi quý 'Baby Barbie' mái tóc của mình, ăn uống và cho họ mọi thứ họ cần để được hạnh phúc.