Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bé Barbie là một bệnh viện động vật thú y và phải chăm sóc cho bệnh nhân của họ tiêm, uống thuốc hoặc xem sốt nhiệt kế