Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Làm cho màu sắc khác nhau trộn làm móng tay rất ban đầu 'Baby Barbie' để tạo ra một hiệu ứng gradient trên móng tay của bạn.