Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho màu sắc khác nhau trộn làm móng tay rất ban đầu 'Baby Barbie' để tạo ra một hiệu ứng gradient trên móng tay của bạn.