Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trong Barbie nhỏ của chúng tôi rất thích văn hóa Nhật Bản, vì vậy phải giúp cô tìm thấy phong cách vật manga trong phòng của bạn. Sau đó, bạn có thể ăn mặc trang phục với một số nhân vật yêu thích của họ.