Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn của chúng tôi 'Baby Barbie' đã có một em trai và phải chăm sóc cho các chai, bao gồm cô với chăn của mình hoặc thay tã.