Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chuẩn bị một giàu 'cupcakes sau những công thức của bạn của chúng tôi' Baby Barbie và xem lò để tránh làm cháy. Cuối cùng, bạn có thể trang trí cho họ với các nhân vật yêu thích của bạn từ 'My Little Pony'.