Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp ít Barbie cho mẹ cô không nhận được đánh bắt trong khi bị phân tâm, thay vì làm bài tập ở nhà. Sơn móng tay của bạn, trang điểm đôi mắt của bạn, làm cho một bản vẽ hoặc chơi với các tế bào mà không bị nhìn thấy.