Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là stylist của cô gái xinh đẹp này và bạn phải lựa chọn giữa ba kiểu tóc khác nhau để sao chép. Thực hiện theo các bước để làm cho không thể tin được thu thập và dây bện.