Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận cổ tích này là đẹp hơn bao giờ vượt qua trước hết các thợ làm tóc để làm cho một mái tóc đẹp, trang điểm và sau đó cuối cùng bằng cách chọn một trang phục đẹp và đôi cánh đẹp.