Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp ít Barbie để làm một món quà sinh nhật tốt đẹp cho người bạn tốt nhất của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh một cốc với tên của bạn hoặc làm cho một chiếc vòng tay tình bạn tốt đẹp.