Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn biểu tượng cảm xúc yêu thích của bạn và tìm hiểu để làm cho một hình dạng đệm. Làm cho bản vẽ, cắt miếng, đặt nhồi và may tất cả mọi thứ để xem kết quả cuối cùng.