Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bé Barbie có bệnh thủy đậu và bạn phải giúp mẹ chăm sóc con. Cho thuốc của bạn, một món súp ấm, đặt TV hoặc đọc một câu chuyện để giải trí.