Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn của chúng tôi bị dị ứng với hoa và cần phải chữa lành, nếu như bạn bác sĩ của bạn. Sử dụng thuốc và thuốc mỡ cần thiết để được khỏe mạnh.