Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giáng sinh đang đến và Alice cần giúp đỡ của bạn để bọc quà, đặt cây Giáng sinh và trang trí phòng cho các ngày lễ.