Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái xe tăng khu vực khác nhau của bạn đối đầu với các xe tăng quân đội đối phương. Giết tất cả chúng và bạn có thể di chuyển đến màn hình tiếp theo.