Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cố gắng bảo vệ thành phố khỏi cuộc xâm lược zombie lái xe những người lính chiến đấu với chúng, xây dựng rào chắn hoặc đi tìm vũ khí.