Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tạo một avatar theo ý thích của bạn hoàn thành những nhiệm vụ mà bạn sạc Giáng sinh này. Bạn có thể có được kiểu tóc mới, trang điểm và quần áo để chuyển sang Avie.