Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lemmings phong cách trò chơi mà trong đó bạn xử lý các robot mà bạn có để đặt hàng một loạt các hành động để có được để có được cánh cửa vàng.