Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tìm hiểu các kỹ năng điều khiển robot trên màn hình đầu tiên của trò chơi. Sau đó, đối đầu với kẻ thù của bạn với các loại vũ khí bạn đi nhận.