Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những kẻ khủng bố xuất hiện đằng sau các tòa nhà hoặc trong cửa sổ. Bắn với các loại vũ khí bạn đi và tránh cho mình bị giết.