Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Dress cô gái này anime để ăn mừng Giáng sinh với quần áo với màu đỏ như các nhân vật chính, không quên để giữ các phụ kiện vui vẻ ấm áp và lựa chọn của mình.