Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bà cụ nhanh nhất đã trở thành bây giờ chạy qua các đường phố của Cairo. Tránh phần còn lại của ông bà hay nhảy những trở ngại để tiếp tục.