Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hiện bà này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở Hollywood và nên nhảy hoặc né tránh tất cả những trở ngại gặp phải trên đường đi.