Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những con chim nổi tiếng trong hai chế độ chơi khác nhau, một thời gian giới hạn và một trong ba con chim bị mất nếu bạn để sống.