Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cupid quản lý để ném mũi tên và cặp hình thức, nhưng không đáng có phải là nhân vật có đặc điểm tương tự. Bạn cũng nên cẩn thận không để chạm vào chúng và trở ngại.