Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính Mỹ và phải đối mặt với những kẻ khủng bố ẩn. Bắn chúng trước khi họ giết bạn.