Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bay trên vùng kẻ thù với máy bay của bạn chụp máy bay của Đức Quốc xã. Đừng bỏ lỡ estrellarás vào bạn trên sàn nhà.