Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một nhân viên bí mật và bạn kết thúc với tên cướp trong vụ nổ súng thành phố vào họ trước khi họ giết bạn.