Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đào tạo cho mình cho quân đội như một tay bắn tỉa bắn vào mục tiêu di động trước khi họ tiến bộ quá. Hãy cố gắng bắn vào đầu đập xuống trước.