Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Kim loại phong cách Slug trò chơi mà trong đó bạn phải bắn các đội quân robot với vũ khí mà bạn nhận được.