8queens

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các mục tiêu có vẻ đơn giản, đặt 8 hoàng trên bàn cờ. Hãy thử nó!