8 planets

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zuma trò chơi phong cách, ném đúng màu bóng để phù hợp với ba hoặc bằng hơn và họ biến mất. Ngăn đạt được kết thúc của chuỗi.