4 Wheel Madness 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn từ hai xe tải mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại đi. Bạn sẽ phải leo lên xe, đá, cồn cát ... và tất cả mà không làm mất sự cân bằng của xe.