4 Nations

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào chức vô địch với nhân vật mà bạn thích, bạn có thể cạnh tranh với máy tính hoặc với một người bạn. Đánh dấu nhất các mục tiêu để đối thủ của bạn, bạn ngăn chặn bóng từ phía sau và sử dụng các chuyển động khác với + và - phím.